Sanat

Sanat, çocukların bütünsel anlamdaki gelişmelerinde büyük katkısı olan güçlü bir araçtır. Sanat, hayal gücünü, iletişimi, yaratıcılığı, sosyal gelişmeyi ve orijinal fikirler üretmeyi teşvik eder. Öğrenciler sanat sayesinde çalışmalar hakkında ilgi geliştirip bu alana dair düşünce üreten ve bunun sonrasında da öz eleştiri yapan ve dönüşümlü düşünen bireyler olma fırsatını yakalarlar. Sanat aracılığıyla tüm ortamlarda kendilerini ifade etmede ve ortaklaşa öğrenmede yetkinlik ve özgüven kazanırlar.

Sanat, drama, müzik ve görsel sanatlar olarak farklı dallara ayrılsa da sanatın disiplinler ustu doğası bunları temel birer kaynağa dönüştürür; sanat sayesinde iletişim kurmayı, diğer kültürlere ve dönemlere dair bir şeyler öğrenmeyi ve bunun ötesinde kendimize dair pek çok şey keşfetmeyi öğreniriz.

Bu alanda öğrencilere çok çeşitli uyaranlar sunulur; profesyonel sanatçıların eserleri, edebiyat, müzik, sanat çalışmaları, masal, dans ve öyküler. Drama, müzik ve görsel sanat çalışmaları doğal şekilde öğrencilerin kendi hayal güçlerinden, gözlemlerinden, gerçek yaşam deneyimlerinden, duygularından, değerlerinden ve inançlarından etkilenerek gelişir. Sorgulam aracılığıyla öğrenmede itici bir güç olarak kabul edilir.