Kurucumuzdan

Sevgili anneler ve babalar,

Yükselen potansiyele sahip yeni nesil ve çok hızlı bir şekilde değişen çağımız eğitimin yeniden şekillendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Bu da çok yönlü ve sürekli kendini güncelleyen bir eğitimle mümkündür. Biz İlk Beş Okulları olarak farkındalığın değişimi kucaklamanın en temel gereksinimi olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden hem öğrencilerimizin kendi kendilerini tanıması, kendi öğrenmeleri hakkında düşünebilmesi ve tercihler yapması, yeteneklerinin, becerilerinin farkında olması ve bunu sürekli geliştirmesi okulumuzdaki eğitimin temel prensibidir.

Aile, okul ve öğrenci iş birliğinin tam ve gerçekçi bir diyalogla sağlanması bu sayede ailesinin de öğrenciyi her yönüyle tanıyarak okuldaki ortamı evde de yaşamasına rehberlik etmesi, kendine güvenen, kendine inanan ama daha önemlisi kendisi ile barışık öğrenciler yetiştirmek en büyük önceliğimizdir. Bunun için okulumuzda koşulsuz bir sevgi dili, keşfederek öğrenmeyi destekleyen ulusal ve uluslararası programların sentezi olan açık uçlu öğrenme sistemi, öğrencilerin her yönde gelişimi için tasarlanmış okul ortamını yaşama kavuşturuyoruz.

Var olan dünyaya adapte olabilmek çağımızın en önemli yetkinliğidir. Çocuğun her ortama, her değişime uyum sağlayabilmesi için, içindeki sonsuz merak duygusunun canlı tutulabilmesi, öğrenmeyi sevmesi, öğrenmeyi öğrenmesi, kendine ve potansiyeline güvenerek çalışmasını gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimiz alacakları eğitim ile saygılı, meraklı, araştıran, sorgulayan, duyarlı, risk alan, kendini organize edebilen, özgüvenle ifade edebilen dünya vatandaşı Atatürkçü, özgün bireyler olarak yetişiyorlar.

Öğrencilerimiz her koşulda ve de her açıdan kendini iyi hissetmesinin, öğrenmenin temeli olduğuna inanıyor, tüm öğrencilerimize gelişim süreçlerinde rehberlik etmeyi, onları var oldukları özellikleri ile koşulsuz kabul edip yakından takip etmeyi, farklı öğrenme biçimlerine uygun şekilde öğrenme ortamları hazırlamayı ilke ve görev ediniyoruz.

Öğrencinin kendini başarılı gördüğü alanı “başarı” olarak kabul ediyor kendini tanımasına ve gerçekleştirmesinin yanında onu geleceğe hazırlamak için potansiyelini açığa çıkarma ve geliştirme fırsatı sunuyoruz. Sürekli kendini gelişen akademik kadromuz, doğayı ve dünyayı seven, çocuk merkezli eğitim yolculuğumuz açıldığımız ilk günkü heyecanımızla devam ediyor.

Sevgi ve saygılarımla,
Nazlı Savaşan