Matematik

Matematik dünyayı anlamamız için küresel bir dil sağlayan araçtır. Matematiği sadece sınıf ortamında öğrenilen sabit bir bilgi bütünü olarak görmemekteyiz. Gerçekçi ve yaşamla ilgili bağlantılarla daha iyi öğrenilebileceğine inanmaktayız. Öğrenciler matematiği ezberlenmesi gereken bir dizi bilgi ve denklemlerden çok, bir düşünce biçimi olarak kullanırlar.  

Matematiğin sonsuz ve eğlenceli dünyasına değer verebilmeleri ve matematiği keşfetmeleri amaçlanır. Bu amaçla yaş gruplarına uygun somut malzemeler kullanarak örüntüler, sayılar, dört işlem becerileri, veri değerlendirme, ölçme ve geometri gibi konu ve kavramları öğrenirler. 

Math Their Way: Çocuk Gözüyle Matematik
California Üniversitesi’nin desteklediği Math Their Way Programı, anaokulundan 6. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan aktif matematik eğitimi sağlamaktadır. 
Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak etkinlikler hazırlanmıştır. 
Aktiviteler Amerika’daki merkezden öğretmenlere atölye çalışmaları düzenleyerek öğretilir, özel malzemelerle etkinlikler yapılır. 
Özellikle Anaokulu , 1. ve 2. sınıf öğrencileri matematik kavramları ile yeni tanışacağından bu program hem öğrencilerin matematikten zevk almalarını sağlamakta, hem de daha sonraki eğitimlerinde matematiğe karşı olumlu bir tutum edinmelerinin sağlamaktadır.