Eğitimcilerimiz

  • Mutlu ve sorgulayan çocukların yetiştirilmesini amaç edinmiş.
  • Çocukları seven.
  • Ögrencileri bilgi, beceri, tutum ve davranış yönünden çağın gerektirdiği nitelikte geliştirilmesine rehberlik eden. 
  • Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek programlar hazırlayan ve olanaklar  sunan.  
  • Öğrencilerin sanat, spor ve bilişim teknolojileri alanlarında gelişimini destekleyen.
  • Her öğrencinin kendi öğrenme biçimi olduğunu bilen ve öğrenme sürecini buna göre yapılandıran. 
  • Demokratik ve özgür öğrenme ortamlarını hazırlayan.